Malé světlo

18.05.2023

Kdy to konečně pochopíme? Pokora je leskem něhy. Jako taková se vztahuje ke druhému, ale také ke mně a ke světu. Pokory se bojí vše zlé a vyslovením slov "odpusť mi" jsou spalováni démoni. A kdo se naopak proviní proti mně, ten jistě váhá s tím, aby požádal o odpuštění. V čem pak může zazářit moje pokora? V tom, že...

Po noční modlitbě, kdy jsem poslouchal šumění větru a dešťových kapek za oknem, a stále je slyším, jsem si přečetl ještě kousíček z malé knížky východní křesťanské spirituality (mé oblíbené). Uvědomil jsem si to, co už dávno vím.
Nikdy jsem nesdílel protestantské vyznavačské tendence, která dávají člověku rady, jak si musí uvědomit svoji hříšnost,...

Nechci být nikým velkým. Nesnažit se zdolat svět. Netoužit po poctách a obdivu. Ale naopak - usebrat se. Neuzavřít se, ale vejít "do sebe". Když lidově řekneme, že někdo "šel do sebe", tak tím myslíme, že "se sebou začal něco dělat" (např. "šel do sebe a přestal kouřit"). Usebrání znamená bytí v sobě, nefalšované a nevylhané bytí. Je to...

Stát se člověkem modlitby neznamená, že se stanu bezchybným. Nenaroste mi svatozář, ani křídla, nestanu se andělem. Na křídlech modlitby naopak zakusím, že království nebeské je již zde - v pravém nyní, v každé vteřině a v každém záchvěvu větru, v každé kapce potu, v každém pohledu na svět, v lesku slunečního světla, ale i v temnotě noci.
V...

Budiž pozdravena,
nejctihodnější Paní všech nebeských zástupů,
útěcho ztracených,
přečistá Královno,
zahal nás radostí svého pláště.

Něžná přímluvkyně,
Bohorodičko přesvatá,
ke Tvému Synu
přiveď mě,
hříšného a nehodného.

Při debatě na křesťanské meditaci jsem musel vyjádřit myšlenku, že nám chybí "mystické křesťanství". Proč tolik lidí odchází hledat spiritualitu k dálněvýchodním naukám? Proč tolik lidí, kteří byli v dětství (často po narození) pokřtění, se odklání od křesťanství pryč? Proč lidé stále méně a méně spatřují smysl v křesťanské víře? Vždyť, řekli...

Vzpomínám si, jak mi kdysi můj kamarád Radim říkal, že když je zatížený problémy, tak často přemýšlí nad tím, jak velká je naše planeta. Že si otevře na internetu prohlížení Země a kouká se. A že potom kouká do vesmíru. A že potom si představuje, jak nicotně malá hrouda to je v porovnání s okolním vesmírným (nebo: nesmírným) prostorem. A...

Ovázání ran

12.05.2023

Proč se navzájem zraňujeme? Přítel zradí přítele, manžel manželku, kdekdo své svědomí, a člověk obecně často Boha. Svět, ve kterém žijeme, si libuje ve lži a manipulaci. To proto, abychom byli "úspěšní". Ale co to je za úspěch, který je vystavěn na lži? Dovedete si představit postavit na lži např. manželství? Lásku? To je fraška.
Ale děje se to....

Když jsem byl naposled na brněnském biskupství za svým biskupem, mluvili jsme o hodně věcech. Mimo jiné došla řeč na nějaké "návody" k modlitbě. Jasně, existuje toho mraky: breviář, žaltář, Halíkovy "Večerní modlitby", sám biskup Juraj nedávno vydal sbírku modliteb "Kristus v srdci mém" a najdeme mnoho dalších.
Já jsem říkal, že sám mám rád, když je...

Dnes byl moc krásný den, pastoračně-relaxační. Bílé Karpaty, Javořina, Slovensko. Pohled do údolí a k nebi je momentem prosté modlitby. Pak louky a lesy.
Mlžný opar, který se rozprostírá nad některými vesničkami a krajinou, je jako naše touha po Nekonečném. K němu se nejen vzpínáme, ale také rozpínáme - my se natahujeme skrze projevy našeho života,...