Knihy

Martinek, F. G. Cundrla: zjevit obraz. Břeclav: Malovaný kraj, 2021.

Martinek, F. G. Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici. Plzeň: Institut Plzeňské diecéze CČSH, 2020.

Martinek, F. G. Chrám. Boskovice: Albert, 2013.

Texty, odborné studie, eseje

Martinek, F. G. Poutníci na faře v Písku aneb "Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě" . Český zápas, č. 25/2022, s. 3.

Martinek, F. G. (ed.). Velikonoční farní listy 2022. Náboženská obec Těla a Krve Páně CČSH v Písku.

Martinek, F. G. Vánoční stromeček jako duchovní symbol křesťanství. Strážničan, č. 12/2021, s. 34.

Martinek, F. G. Trochu J. A. Komenského. Strážničan, č. 11/2021, s. 15.

Martinek, F. G. Malíř Bohumil Mega. Strážničan, č. 10/2021, s. 17.

Martinek, F. G. Vyšla rozsáhlá kniha o malíři Františku Cundrlovi. Strážničan, č. 9/2021, s. 20.

Martinek, F. G. A Small Note on the Relationship Between Christianity and Performance (Art). In: Osičková, K. & Brinda, A. & Dlouhý, P (eds.). Remote Performance Art. Performance Crossings 2020 and the Disappearance of Live Performance. Praha: Cross Club - Cross Attic, 2021, s. 47-50.

Martinek, F. G. Mikuláš Drábík. Strážničan, č. 7-8/2021, s. 13-14.

Martinek, F. G. Malíř Jan Urbášek. Strážničan, č. 6/2021, s. 10-11.  

Martinek, F. G. Sakramentalita světa. Katabáze, č. 2/2021, s. 12-14.

Martinek, F. G. Kartograf Aleš Hašek ze Strážnice. Strážničan, č. 5/2021, s. 14. 

Martinek, F. G. Hledáme historky ze života Františka Cundrly. Strážničan, č. 4/2021, s. 26.

Martinek, F. G. Peripetie okolo vydání knihy o Františku Cundrlovi. Strážničan, č. 3/2021, s. 19-20.

Martinek, F. G. Reformní pedagog Josef Úlehla. Strážničan, č. 3/2021, s. 18-19.

Martinek, F. G. Životní cesta sv. Basila Velikého. Katabáze, č. 1/2021, s. 14-16.

Martinek, F. G. Současný stav bádání o malíři Františku Cundrlovi. Strážničan, č. 1-2/2021, s. 26-27.

Martinek, F. G. Červená středa v židovské čtvrti ve Strážnici. Strážničan, č. 1-2/2021, s. 33.

Martinek, F. G. Američan ze Strážnice? Malíř Josef Tománek. Strážničan, č. 12/2020, s. 14-15. 

Martinek, F. G. Vychází nová kniha o Strážnici. Filip Gorazd Martinek napsal knihu Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici. Strážničan, č. 11/2020, s. 17.

Martinek, F. G. K umělecké pozůstalosti Tomáše Soukupa. In: Tomáš Soukup: malby a kresby. Miškeřík, Jiří (ed.). Brno: Bronislava Soukupová, 2020, s. 17-18.

Martinek, F. G. Vnorovský farář Húska a jeho pikartské myšlení. Strážničan, č. 10/2020, s. 19-20.

Martinek, F. G. Pikartské myšlení kněze Húsky. Malovaný kraj, č. 4/2020, s. 10-11.

Martinek, F. G. Lidská osoba jako imago Dei. Communio: časopis Starokatolické církve v ČR, č. 1/2020, s. 33-36.

Martinek, F. G. Martínek Húska Loquis o Nejsvětější Svátosti Těla a Krve Páně. In: Vratislavský, I. (ed.). Okolo Strážnice. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2020, s. 37-50.

Martinek, F. G. Reartikulace popravy Mikuláše Drábíka Strážnického. In: Vratislavský, I. (ed.). Okolo Strážnice. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2020, s. 51-55.

Martinek, F. G. Transsubstanciace a ontologie spojité kvantity u Františka Suáreze. České Budějovice: Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta JU, 2019. (studijní text)

Martinek, F. G. Bedřich ze Strážnice jako evropská osobnost husitství. Malovaný kraj, č. 5/2019, s. 8-9.

Martinek, F. G. Středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice. In: Vratislavský, I. (ed.). Okolo Strážnice. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2019, s. 39-53.

Martinek, F. G. Znovuobjevený středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice. Strážničan, č. 2/2019, s. 22-23.

Martinek, F. G. Intuice a světlo. Metafyzika: není tak v luftě, jak si někdo představuje. In: Helia De Felice, J. (ed.). Intuice. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2018, s. 32-45.

Martinek, F. G. Pasti. Brno: Kavárna Spolek, 2018. (text k výstavě)

Martinek, F. G. Země někoho a rozvíjení milostného vztahu s živou zemí. Střítež: Kabinet Chaos, 2018. (text k výstavě)

Martinek, F. G. Klíč ke strážnickým památkám. in: Listy Strážnice srdcem. 2018, s. 7.

Martinek, F. G. Salon Františka Cundrly. Strážničan, č. 10/2018, s. 49.

Martinek, F. G. Československý legionář des. Jan Martinek (1892-1918). Strážničan, č. 9/2018, s. 33.

Martinek, F. G. Zřízení transparentního účtu na podporu vydání monografie o malíři Františku Cundrlovi a poděkování za stávající podporu. Strážničan , č. 3/2018, s. 11.

Martinek, F. G. Máte doma obrazy (či kresby), jejichž autorem je František Cundrla? Pomozte vznikající monografii o malíři Moravského Slovácka. Strážničan, č. 1/2018, s. 34.

Martinek, F. G. Barokní polštář. Brno: Galerie Semestr FaVU VUT, 2018. (text k výstavě)

Martinek, F. G. Domov pro seniory. Setkání generací. Strážničan, č. 6/2017, s. 12-13.

Martinek, F. G. Zdař Bůh, haldo! in: Ateliér hostujícího pedagoga. Brno: FaVU VUT, 2017.

Martinek, F. G. Adršpach. Text k dílu Nikol Čížek Uxové. Media Archive Presents, 2016.

Martinek, F. G. Tetování. Text k dílu Kláry Kleinerové. Media Archive Presents, 2016. Media Archive Presents, 2016.

Martinek, F. G. Poslední vteřiny tisíciletí. Text k dílu Matěje Koláře. Media Archive Presents, 2016.

Martinek, F. G. Wildman Dreadman. Text k dílu Jakuba Orla Tomáše. Media Archive Presents, 2016.

Hrabinová, Tereza. Umění performance nechce šokovat, ale pobízet k přemýšlení. Munimedia.cz, 11/2015. (rozhovor)

Holomčík, Radek. Opravdu pro Františka Cundrlu. Strážničan, č. 12/2013, s. 10. (rozhovor)