Kamila Magdaléna Lukasová mě pozvala do Tábora na autorského čtení, setkání, modlitbu a zkrátka besedování. Účast byla hojná. Moc si cením nevidomé paní, která mi přinesla ručně vyráběné záložky a své básně. Děkuji za nás všechny Bohu. Za to, že to lze prožívat. Debata s Kamilou se pak protáhla až do rána. Spal jsem asi hodinu a půl...

Sabina Orthová věnovala svoji Bc. práci mapování umění akce (performance) v ČR od roku 2010. Do její práce jsem se dostal i já, věnovala se období mého studia u prof. Tomáše Rullera. Kromě pomýlení mého data narození, narodil jsem se v roce 1993, nikoli 1992, jak autorka tvrdí, a několika dalších chybných biografických údajů o mé osobě, je...

Bc. práce Davida Čermáka je velmi zajímavým pokusem o propojení aristologie, performance, konceptualizace a vlastní realizace. Pro mě velmi záhadným způsobem (autor práce mě ani nekontaktoval), jsem se do teoretické části (úvahy o performance art) dostal i já. Čermák cituje z mých starších vyjádření (s. 21-22). Práci hodnotím jako spíše...