Poetický večer s bratrem Filipem G. Martinkem (Český zápas)

18.02.2023

Kamila Magdaléna Lukasová mě pozvala do Tábora na autorského čtení, setkání, modlitbu a zkrátka besedování. Účast byla hojná. Moc si cením nevidomé paní, která mi přinesla ručně vyráběné záložky a své básně. Děkuji za nás všechny Bohu. Za to, že to lze prožívat. Debata s Kamilou se pak protáhla až do rána. Spal jsem asi hodinu a půl a pak jel do Bratislavy. Život je krásný. O tomto "poetickém večeru" pak Kamila napsala do Českého zápasu.

Lukasová, Kamila Magdaléna. Poetický večer s bratrem Filipem G. Martinkem. Český zápas, č. 7/2023, s. 2.