moravské básničky

kam vedete

26.01.2023

kam vedete
ohnivé naděje
kam idete
do aleje?
hádanek a bájí
doražené sekerú
z krve sa nají
královnu berú
za uchem šrám
po cestě pohanú
řekni co mám
man hú manu

chtěl sem napsat
o poli
o boji
o šeckém v nás
na širých pláňách
jak tam uháňá
kúsek lístku z platanú
jak bójijú sa za bránú
a z moci císařa
do hlubokej noci
spadnú obrazy lásky
od zapomenutých malířú
od nedalekých vinohradú
idú idú pěšinky moravské

volby sú fakt věc veliká
negdo hraje iný nepyká
a to víte politika
to néni romantika

šecí hážú samé ňuňuňu
ale nejradši by si dali přes čuňu
jó podvody a sliby byly
škoda Cimrmana nezvolili

táto zem to národ Švejků
Bože snáď né na věky věků
to pak by sa pak taky mohlo stát...

co si přeju?

05.01.2023

co si přeju?
otázky z lásky
múdrosť za kámošku
na nebi obrázky
a na zemi aj mír trošku

Moravo ty si inačí
dyž ide sa v tobě
radosť cifruje
po tmě vypraný sněh
spolkne cestu
tulák zavadí o humno
má Boha v kapse
šak miluje cizinca
a cosi krásné
jak pěna na dně
utře sopel z nosa
budú Vánoce

noc čaruje

18.12.2022

noc čaruje
šak tá je
mrzne netaje
uhodni z kama je

z mlhy na polách
tak nejak utkaná ach
jak zdobí sa prach
nebem na šatách

láme sa nám tajemství
světa světlo
by v dušu stúpilo
ať sa v nás to světlo skví
a srdcem pohlo
studánku naplnilo
tak sa láme
a neubývá
chleba nebeský
kerý chceme
a přebývá
tu lude moravský

Wolker

13.12.2022

Wolker
u moře
hledal
moře
nenašel
nikde
hledal
dlúho
všade
až nakonec
moře
našel
a gde?
v očách
námořníků
keří
to moře
stavjajú
a z moře
aj oni

vystavjaní

a honem pískni
moc ťa prosím
moravské nebíčko
slyšíš jak padajú?
leje a leje
nebe omočené v soli
krve bys sa nedořezal
v tupé závrati
pod lístkama
co vonijú
jak náděj zimy
jak jiskřička
v kamnách
a srdéčku

v kapse máš dycky eště jedno ticho
vyprávjá ti příběh o spánku a pokoju
občas ale né tak často
dosahneš na dno svojej kapse
ptáš sa esi je tam
je? bylo? bude?
a kde si ty?

po kapsách prázdná dědina
šohaj ledem ide vzpomíná
na lásku aj žal
trošku zaplakal
co sú životy prosté
a gde štěstí roste
šecí moc řečí majú
capiny jich napadajú
o lásce sa nedá mlúvit
ani múdrosť nedá sa kúpit
tož néni to k vidění
dávný kraj zapění
tajným klúčem z milosti...

kam ideš

04.12.2022

kam ideš
Moravo
dajú ti
po čuni
pohlazení
na okraju
světa
ale nehraju
si na nic?
nehraju?
tak sa ptaj
sám sebe
jo a nezapomeň
podívat sa
na Moravu
tam sa zastavilo
hraní o moc
moc krásně
tam je
tož buď ...

pěnijú ty dně
kdesi na dně
co také
ostává pěna
ze šeckých
nabereš ju
do puténky
na daj si
podá ti ju
rukama od popela
otře líca
a tiše pootočí
světem dechu
miluje ťa

ani moc ani zbraně jen síla umění a vědy přetrvá věky
napsal Tycho Brahe ten alchymista
šak jaké umění enom jedno ze sta
a je umění aj to co máš k jídlu třebas trochu veky

ale co sú to ty věky
před podivnú věčnú
vteřinú nekonečnú
hlad zažene trochu veky

jaká je modlitba?
po obědě
snese sa
troška tej
rose
vůně
na Moravě
je to celé inak
modlíme sa
aj za kus žvanca?
malé Díky
je modlitba
tisíců slov
šak moravské
světélka
zabrnkajú vánoční
Díky

možeš vypit ticho?
na kolikrát?
ptal sem sa hvězd
aj tak nevím esi
možu nabrat do dlaní
jemnú naděju
v tebe
ve mňa
v nás
ticho
možeš vypit ticho?

sú aj nejsú

04.12.2022

sú aj nejsú
tužby blaha
a Slovácko sa nesúdí
zapálíš oheň?
šak to je také
jak chtět vymačkat
hvězdné nebe
do čaju
chutná příchod?
šmakuje všelijak
po cestě na ní
uvidíš požehnání
enom také lidské
sú aj nejsú
tvoje sny
zapálíš hoří
troška radosti ...

dálky mlúvijú
sú jak erteple
pod zemú
skované
neviditelné
a dyž máš
erteple
na taléřku
neviditelnosť
promlúví
neumřeš
neztratíš sa
ostaneš
nebo tak nejak
dálky mlúvijú
za dar dálky
kdesi ve věčnosti
děkuju
děkuju zaň
tam erteple
na taléřku

nebe je

04.12.2022

nebe je
nad vama
v noci
hvězdičky
ve dňe
mráčky

nebe je
pod vama
v kaluži
obrázek
ve dlani
kúsek citu

nebe je
ve vás
v luďoch
oči
v nich
otevře sa ráj

cestička

04.12.2022

cestička
maličká
Maria?
sladká
a jaká?
pod
křížem
a nad?
náděj
snad
maličká
cestička
snáď
pohlaď
nás

odbijú půlnoc
na dvakrát
v Košicách
aj ve Strážnici
padne mlha
a kostelní
ticho
přikryje
střed světa
gde eště
pokoj ostal
přesně tam
odbijú půlnoc
na dvakrát

sladká je

04.12.2022

sladká je
láska
taká maluje
aj bez barev
rty na ticho
a ticho
polibek
sladko spí
oheň
nepálí
hladím ťa

prosím

04.12.2022

prosím
o nebe
dyž ide
o šecko
na zemi
prosím
o nebe
dyž chcú
o šecko
na zemi
hrát
o tebe
dyž aj
o život
na smrti
neprosím
o nebe
dyž vyleješ
ó rosu
na zemi

na stražnickú mlhu
kdo vzpomíná
to sa míňá
tá noc
překlopená
v ráno
tož taká
mlha
zahraje zitra

mlha
a dočkáš sa
naděje
čeká
ide
usíná
v pokoji

mlha
sa budí
nezapomeň
na stražnickú mlhu

a potom

04.12.2022

a potom
bylo
ráno
na tej
vodě
sa zjevila
cesta
ze zlata
a potom
řekl Bůh
pojď!
a potom
bylo ticho
víc nechcu

aj Brno má svojého Augustína
nevím esi je svatý
dyž je to enom kostel
ale prý jo
okolo jezdijú šaliny
taky nevím esi svaté
dyž sú to enom šaliny
ale prý né
aj Brno má svoje svaté
nevím esi sú to ludé
dyž sú všude
ale asi jo

miloval jsi?

08.11.2022

miloval jsi?
zeptala sa
úsměvem
pozlaceným
vteřinou
štěstí
enom
hleděla
a mlčela
byla ráda
byla šťastná
je?
je to dávno

a do noci

06.11.2022

a do noci
přišla zářivá
byla a nebyla
tady aj tam
Sofia
já vím
néni to dosť
učené
dyž moravské
kostelíčky
stydijú sa
za samotu
otevřítú
dokořán
voňavé
pozvání
je kadidlo
co dýchá
dým
a prosím
dojdi
Sofia