moravské básničky

aj Brno má svojého Augustína
nevím esi je svatý
dyž je to enom kostel
ale prý jo
okolo jezdijú šaliny
taky nevím esi svaté
dyž sú to enom šaliny
ale prý né
aj Brno má svoje svaté
nevím esi sú to ludé
dyž sú všude
ale asi jo

miloval jsi?

08.11.2022

miloval jsi?
zeptala sa
úsměvem
pozlaceným
vteřinou
štěstí
enom
hleděla
a mlčela
byla ráda
byla šťastná
je?
je to dávno

a do noci

06.11.2022

a do noci
přišla zářivá
byla a nebyla
tady aj tam
Sofia
já vím
néni to dosť
učené
dyž moravské
kostelíčky
stydijú sa
za samotu
otevřítú
dokořán
voňavé
pozvání
je kadidlo
co dýchá
dým
a prosím
dojdi
Sofia

zazpívajú

06.11.2022

zazpívajú
ptáčci
v nebi
aj na zemi
to sú
zpěvy
modlitby
strachy
aj přání
šecko je
v tem
dyž
milosť
zaprší

Strážnica naša milá
Černá brána bílá
ide tichem lúky kraj
od platanky radosť hraj
a k dobru Bože požehnaj
bysme k Tvojej slávě vedli tento kraj

v áleji je mír
pokoj tam učuješ
v prázdnotě stromků
lístky platanů
snesú sa ti
až k srdcu
zafúkne a zazpívá
tón tajiny ticha
néni to klišé
dyž nahlédneš
Strážnica zazpívá
přijme ťa s krajinú
takové plochy hvězd
sú enom na Moravě
vidíš a pořád neco...

dědictví otců zachovaj nám Pane
ať nebeské království sa stane
ať láska je s nama znova a znova
ať srdce plesá a nejsú to enom slova

prach si

22.10.2022

prach si
a v prach sa obrátíš
že si cosi?
před Bohem sa nezkrášlíš

do studnice přání
vhoď tužby kúsek
počúvaj srdcem na ní
vem bílý ubrúsek

Strážnica

17.10.2022

Strážnica
městečko
pověz mně cérečko
tak sa to zpívá
tak to aj bývá
dyž nebe strážnické
dotýká sa aleje zámecké
tam chodí cérečka
kde světlo městečka
směje sa a zpívá
o milém snívá
jak ide álejú
jak mraky zalejú
všecko krásné
a ona žasne
nad láskú svojú...

stávaj stávaj
duša moja
nebloncaj
po světě
včíl volaj
děkuju
ať máš
srdce plné
radosťú a láskú

holubica

12.10.2022

holubica
doletěla
na tichu
s hudbú
nebe

holubica
donésla
na tichu
kúsek
Tebe

cesta

05.10.2022

cesta
svatá
hříšníkova
moja
aj tvoja

sláva dycky Bohu
šak nic iné
nemá větší úlohu
ať nás milost nemine

ticho

25.09.2022

ticho
noc mlčí
aj ty si
ticho
ideš
ke kostelu
nebe tam je
ticho
v očách
celý svět
a najednú
ticho
Eucharistija

nejsu básník

23.09.2022

nejsu básník
možu psat
akorát
jakú milosť
sem uviděl
dyž hořelo
srdéčko

nekeří ludé

23.09.2022

nekeří ludé
chcú všecko
a zapomenú
že všecko
je enom Bůh

Maria

23.09.2022

anděl ťa pozdravil
jak já bych sa modlil

počul sem

23.09.2022

počul sem
tajemství veliké
že Boha
prodávajú biskupé
za 30 stříbrných
a zbraně sú
jim na fotkách
laciné
jak milování
básniček
zešněrovaných
milenek
aj lež
kúpená k temu
grátis
enom tak
pro srandu

šecky cesty

23.09.2022

šecky cesty
vedú na Moravu
kde tam
zbíhajú sa
pola aj vinohrady
šecky cesty
mlčijú pravdu
dyž na konci
vedú na Moravu

neplakaj duša

23.09.2022

neplakaj duša
vesel sa
jednoducho
zistíš to
radosť aby
byla s tebú
k Bohu volaj
k Bohu utěkaj
a slze nebudú
světlo bude
vesel sa
neplakaj duša