Moravo ty si inačí

26.12.2022

Moravo ty si inačí
dyž ide sa v tobě
radosť cifruje
po tmě vypraný sněh
spolkne cestu
tulák zavadí o humno
má Boha v kapse
šak miluje cizinca
a cosi krásné
jak pěna na dně
utře sopel z nosa
budú Vánoce