gdysi

22.06.2023

gdysi
sem lúbil
cestú
s patú
odřítú

včíl
aj lúbím
necestú
s hlavú
odkrytú