láme sa nám tajemství

13.12.2022

láme sa nám tajemství
světa světlo
by v dušu stúpilo
ať sa v nás to světlo skví
a srdcem pohlo
studánku naplnilo
tak sa láme
a neubývá
chleba nebeský
kerý chceme
a přebývá
tu lude moravský