na Moravě máme aj nebe

08.04.2023

na Moravě máme aj nebe
oprané v mlčení
zpocených vinařú

u nás prší ináč
slze sú jak hrachy
a sucho sa tahne

tma šmakuje jak ocet
dyž sa zhasne
potom ťa ukřižujú