po kapsách prázdná dědina

08.12.2022

po kapsách prázdná dědina
šohaj ledem ide vzpomíná
na lásku aj žal
trošku zaplakal
co sú životy prosté
a gde štěstí roste
šecí moc řečí majú
capiny jich napadajú
o lásce sa nedá mlúvit
ani múdrosť nedá sa kúpit
tož néni to k vidění
dávný kraj zapění
tajným klúčem z milosti
dyž léčíš sa k radosti