Bc. práce: Umenie akcie od roku 2010 v ČR

01.12.2020

Sabina Orthová věnovala svoji Bc. práci mapování umění akce (performance) v ČR od roku 2010. Do její práce jsem se dostal i já, věnovala se období mého studia u prof. Tomáše Rullera. Kromě pomýlení mého data narození, narodil jsem se v roce 1993, nikoli 1992, jak autorka tvrdí, a několika dalších chybných biografických údajů o mé osobě, je práce obstojnou bakalářskou prací v daném oboru (teorie interaktivních médií na FF MU), spolu s vedoucím práce přeji autorce hodně sil do případného magisterského studia. V případě zájmu o moji někdejší tvorbu jsem ochoten konzultovat, přičemž bych doporučoval zdůraznění tehdejšího směřování k filosofii, přesahu do techniky (a technologií) a hlubšímu porozumění sociálnímu rozměru mých někdejších akcí. Níže připojuji text z práce, který se týká mně, na konci stránky je pak ke stažení kompletní práce.


Umenie akcie od roku 2010 v ČR
kapitola 2.1.4. Filip Martinek (s. 28-29)

V rokoch 2013 - 2017 študoval na FaVU VUT v Brne; ateliér performance prof. akad. soch. Tomáša Rullera. Vedúci ateliéru ho výrazne poznamenal. "Dodal čerstvý vzduch a obohatil mě o náhled na propojení života a umění," vysvetľuje Fidla. Okrem vlastnej tvorby sa venuje performatívnemu prednášaniu o akčnom umení na stredných školách a gymnáziách. "Ve své podstatě se performance liší od tradičních výtvarných disciplín tím, že nesleduje výsledek tvorby, ale tvorbu samotnou," povedal Filip Martinek. V jeho performanciách nachádzame tématiku plynutia času, odkazy umenia a myslenia. Zaujíma ho skúmanie performativity, performatívnej filozofie, metafyziky, človeka, vzťahu filozofie a umenia, taktiež dejín filozofie a dejín umenia. Od roku 2017 študuje na Teologickej fakulte Jihočeské univerzity a snaží sa taktiež zaoberať kresťanskou spiritualitou. V začiatkoch svojej tvorby bol Filip odporcom konzumerizmu so záujmom o prácu s efemérnosťou materiálov (napr. festival Malamut 2013 v Ostrave, festival SoulFly 2013 v Hodoníne). Aj keď má autor veľmi blízko k spiritualite, nikdy nebolo jeho cieľom odkazovať vo svojej tvorbe mimo žitú realitu.

Opravdu pro Františka Cundrlu 2013

Túto performance autor považuje za zásadnú v počiatkoch svojej tvorby. Ide o klasickú akčnú maľbu, avšak dielo má aj sociálny a ďakovný rozmer. Plátno bolo namaľované na trávniku pred ateliérom doc. Cundrly a následne bolo spontánne použité ako plášť, v ktorom umelec spolu s divákmi absolvoval cestu mestom Strážnice a späť pred ateliér, kde to celé začalo. Plátno sa tak maliarsky dokončilo samo a umelca konštituovalo ako subjekt sochy.

Pití vína 2015

Umelec v mnohých svojich akciách reperformuje a dekóduje akcie Tomáša Rullera z 90. Rokov. Napríklad špecifické Pití vína, pri ktorom Filip stavia pyramidalnú skulptúru. Séria týchto akcií vrcholí na Václavskom nám. V Prahe na deň umelcových narodenín pri spoločnej performance s Tomášom Rullerom. Filip poklakne pred pyramídou z pohárov, následne Tomáš Ruller vlieva víno a ponecháva pre Filipa vrch pyramídy. Ten prijíma a pije z pohára.

Pozdrav pro Jiřího Kovandu 2017

Akcia prebehla vo Veletržním paláci Národní galerie v Prahe. Umelec sa vydáva za oficiálnu súčasť vtedy prebiehajúcej výstavy Jiřího Kovandy.

V súčasnej dobe autor o sebe prehlasuje, že sa už nepovažuje ani za performera ani za umelca. Jeho akcie nikdy neboli manipulatívne ani agresívne a v neskoršom období prejavoval záujem hlavne o morálne zrkadlenie. To bol taktiež dôvod, prečo tvrdí, že umelecký svet opustil.