MgA. práce: Umělec v roli režiséra: Současné možnosti distribuce a prezentace jiných filmů

01.12.2020

Kamila Bialešová se ve své MgA. práci věnovala distribuci a prezentaci "jiných" filmů, především i videoartu a novomediálnímu umění. Tak jsem se do její práce dostal i já, když popisovala vznik mediálního archivu na FaVU VUT, který přirovnává k Vědecko-výzkumnému pracovišti AVU. Na vzniku tohoto archivu jsem se podílel. Zmínku lze nalézt na s. 40.