MgA. práce: Prolínání taneční performance a vizuálního umění v galerijním prostředí či veřejném prostoru

01.12.2020

Petra Uhlířová se v rámci své MgA. práce zabývala, mj., veřejným prostorem ve vztahu k výstavním a galerijním prostředím. S tím souvisí i můj vstup v době studia u prof. Rullera, což se v její práci objevuje. Práce je v současné době nedostupná on-line, objevuji se zde vedle F. Kowolowského anebo P. Lysáčka.