Volně dýchat

08.08.2023

V našich životech jsme téměř neustále v nějaké tísni. Ať už jde o čas, který na nás tlačí, povinnosti, druhé lidi, často i bydlíme ve stísněných místech a velkoměsta nejsou nic jiného než namačkaní lidé na sobě. Kupujeme si namačkané potraviny a užíváme léky v podobě stlačených tobolek. Jíme ve spěchu a bojíme se projevit. Naše myšlenky jsou stlačené a naše srdce nemá prostor pro dýchání.
Potřebujeme si dopřát výhled a volně dýchat. Potřebujeme vystoupit ze své stlačenosti do nádherné krajiny a přivonět ke svobodě, která nepopírá naši zodpovědnost, protože není anarchií, ale je svobodou pouze tehdy, dá-li v nás prostor volnosti Boží vládě. Pouze tam, kde se rozhodneme milovat Boha a člověka, můžeme nalézt nestlačené srdce a mysl. Pouze tam, kde kraluje Bůh, vše přirozeně plyne bez nátlaku a vše spočívá v blaženosti. Vtip je v tom, že si musíme uvědomit, že Bůh očekává naši vlastní aktivitu a kooperaci na jeho věci. Boží království přichází, ono nebeské království je tady, ale počítá s naším plným nasazením. Pouze tehdy se to dá do pohybu. Do pohybu, který je volný, lehký, osvěžující a odemykající zatvrzelá srdce a zachmuřelé duše.