Ekologická "energie"

08.08.2023

Kdo si myslí, že má "vypadat svatě" jen v kostele a chovat se zbožně jen tehdy, když se modlí, je na omylu. Svatost, zbožnost, ani nic obdobného se nedá koupit, ani se to nedá "zajistit". Svatost a zbožnost se chápe jakožto výraz spolubytí s Bohem. Ale tuto "svatost a zbožnost" vám dokonce nedá ani žádný kněz, biskup. A ani to nezískáte plněním všech morálních pouček a bodů katechismu. Ani příslušnost k žádné církvi, která o sobě tvrdí, že je jediná pravá, samospasitelná, svatá, vám nic takového nejenomže nezaručí, ale v důsledku ani nedá. Nemůže. Nikdo nemůže. Ani vy, jakožto člověk, si nic takového nemůžete dát, nemůžete to nijak získat. Žádné speciální platby církvi, žádné speciální modlitby, ani žádné další křty, jak někdo tvrdí, žádné extra akce. Kdepak, nic z toho. Představa lidí, že se lze stát nějakým duchovním mistrem a objevitelem velkých tajemství výše uvedenými způsoby - je mimo.
Do spolubytí s Bohem se nevstupuje, nelze do něj vstoupit. Už v něm jsme. Dávno před jakýmkoli rozumovým aktem, dávno před křtem, dávno před naším chabým vědomím, dávno před naším "obrácením se" k němu. Od počátku jsme ve vztahu s Bohem, s tím, který je Nevyslovitelný. Celý kosmos je v tomto úžasném vztahu - celý kosmos je poháněn silou lásky - jediné "energie", která je skutečně ekologická, neboť nezahubí srdce, ale přináší pokoj, radost a něhu všude tam, kde se jí nedostává. To vše je zdarma a není to závislé na žádném "ano/ne". Do toho všeho patří naprosto vše, i to, co se nám nelíbí. I zpívající ptáček v korunách stromů, stejně jako mrtvý zajíček, kterého přejelo auto. Vaše vzpomínky, neúspěchy, i úsměv vašich blízkých. To vše do toho patří. Až toto nejen pochopíme, ale přijmeme, spatříme skutečné nebeské království i v odraze špinavé vody, stejně jako v nekonečném nočním nebi.