Nejlepší wellness je v tichu a nejlepší let je z hlavy do srdce

08.08.2023

Kam se to všechno žene? Všichni jednají tak, jako kdyby věděli, kam se jejich životy ubírají. Ale vědí to? Vypadá to jako předem napsaná divadelní hra, ale ve skutečnosti je to jen zmatek a plánování pro plánování. Chodí se do práce, aby se pak mohlo jet na dovolenou. Šetří se peníze, aby se za ně mohlo něco koupit. Případně se peníze rozházejí, aby za něco bylo alespoň "něco". Někdo chce cestovat po světě, jiný dá přednost domku a chatě. A někdo si koupí vlastní ostrov. Ti nejbohatší plánují lety do vesmíru.
Ale ten, kdo je skutečně bohatý, ten uzřel, že nejlepší wellness je v tichu a nejlepší let je z hlavy do srdce. Ubírání života nemá být jen honba za něčím, ale především plavba k horizontu, za kterým se ukrývá konkrétní cíl. On teď ještě není vidět, ale máme důvěru v to, že až se přehoupneme přes horizont, cíl se dá poznat. Tam je potřeba plout a objevit hlubinu. V nepatrnosti a malosti je ukryt majestát.