Křesťanská meditace ve Strážnici

Památník bratrského školství za kostelem P. Marie

Osvoj si niterný pokoj a tisíce lidí kolem tebe naleznou spásu.

Sv. Serafim Sárovský

sobotní meditace zrušena

kontemplativní modlitba ticha

přijďte spočinout v tichu

Proč křesťanská meditace ve Strážnici?

Když jsem po 10 letech studia a cestování zakotvil v roce 2023 ve své rodné Strážnici, rozhodl jsem se nabídnout všem lidem - věřícím, nevěřícím, hledajícím - společnou cestu k objevování pokladů ticha, ve kterém promlouvá Bůh.

Scházíme se každou sobotu od začátku dubna do konce září. Meditujeme v prostoru Památníku bratrského školství za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Začínáme od 17 hodin, případně podle oznámení mimořádně v jiný čas. Jsme součástí Světového společenství pro křesťanskou meditaci v ČR.

Co je to křesťanská meditace?

Pro většinu lidí je meditace záležitostí, kterou si spojí např. s buddhismem. To, co mnozí hledají kdesi daleko, je ale přítomno v naší vlastní evropské a slovanské tradici. Křesťanství zná meditaci od prvopočátků. Většinou o ní hovoří jako o kontemplaci, či o modlitbě ticha, ale už přímo sám Ježíš nabádá k meditaci. Meditace má psychoterapeutický rozměr, ale není na něm postavena. 

Středem křesťanské meditace je boholidství - Tajemství Boží přítomnosti. L. Freeman říká, že meditace je ztělesněný způsob modlitby a že tedy tělo není překážkou mezi námi a Bohem, ale je to naopak svátostný dar bytí.

Ztišení je velmi důležité. 
Když se ztišíme, už tím se modlíme.

sv. Paisij Svatohorec