Z moudrosti křesťanského Východu

08.04.2023

Jeden mladý mnich myl listy salátu.
Přišel k němu druhý mnich, který ho chtěl vyzkoušet.
Zeptal se ho:
"Bratře, můžeš mi zopakovat, co dnes ráno říkal kněz při kázání?"
"Nepamatuji si," přiznal se mladý mnich.
"A proč jsi tedy poslouchal kázání, když si ho nepamatuješ?"
"Podívej se, bratře, voda omývá salát, ale na jeho listech nezůstává. Ale salát se přesto zcela očistí."