Víra / Vztah

05.05.2023

Makarij Optinský říká, že víra není to, že věříme, že Bůh existuje, ale víra je to, že věříme v Boží prozřetelnost, neboť ona vše moudře uspořádává. Co to však znamená? Spousta lidí řekne, že věří "v něco nad námi", nebo v "energie", "ve vesmír" atp. Makarij nám ale říká, že to samo o sobě nestačí, to není pravá víra.
Napadá mě k tomu, že je to asi takové, jako když budu věřit, že existují nějaké vznešené zákony, ale stejně k nim zůstanu chladný, budu je porušovat, nebo dokonce využívat jejich mezer. O čem to vypovídá? O tom, že ke vznešené sbírce zákonů nemůžu mít přeci žádný vztah. Víra je založena a dokonce rozprostřena ve vztahu. Věřit v nějaký abstraktní vesmír je sice hezké, ale může nás to nechat chladnými, stejně jako víra ve vědu. Takový věřící nevstoupil do vztahu, nepoznal lásku a pnutí něhy. Věřit v Boha tedy znamená spíše důvěřovat Bohu.
Víra je povýtce důvěrné přebývání ve vztahovosti, kde na všem záleží. A proč? Protože na každém z nás záleží. Ne na něčem abstraktním, ale na konkrétních lidech, konkrétních osobách, konkrétních vztazích a zraněních.
"Když nejde o život, tak jde o hovno." Tak to říká lidové přísloví. No jo. Ale ono jde o život. V každém okamžiku jde o život. To nemusí znamenat stres, ale spíše výzvu pro přebývání v přítomnosti. V té se tajemství osob rozvíjí, dynamicky proudí a je poznáváno v proudu.
Napadlo mě to, když jsem viděl, že oheň je voda. A voda je oheň.
Víra je někdy studená a jindy horká. Vlažná však nemůže být. Taková je víra nedospělá, víra pouze kulturní, víra profánní a víra hraná. Víra, ve které vám nezáleží na druhém, je víra falešná. Druhý je totiž Bůh, ale i člověk. Komu nezáleží na Bohu a nevstoupil do tajemství vztahovosti osob, ten těžko ocení lidské vztahy. Stanou se pro něj pouhým kalkulem, prostředkem k dosažení svých sobeckých zájmů. A platí to samozřejmě i naopak a také to platí i pozitivně - kdo miluje skutečně člověka, ten nemůže nemilovat Boha. I kdyby to nedokázal pojmenovat, stal se velkým Božím milovníkem. Proto jsou mnohdy někteří tzv. ateisté více věřícími než lidé v prvních řadách v kostele.