Vděčné srdce

02.03.2023

Mystik Nikolai A. Gurianov řekl, že člověk, který má vděčné srdce nikdy nic nepotřebuje. Proto nezapomínejme děkovat Bohu v každý čas našeho života. Vzdávejme chválu a oslavujme každou vteřinu naší pouti. Je samozřejmě jasné, že lépe se děkuje za to, co je nám milé a z čeho se těšíme, nežli za to, co je nám útrpné a v čem se necítíme dobře, co nám přináší smutek. Ale ani v době smutku nezapomeňme Bohu poděkovat v odevzdanosti takovým způsobem, že přijímáme vše, co se nám děje. Prosme "jen buď vůle Tvá". Vděčné srdce, o kterém hovoří Guarianov, nehledá výmluvy a skuliny, jak něco obejít, jak někomu poklonkovat a podlézat, ale staví se zpříma skutečnosti, za kterou, ať už je jakákoliv, děkuje. V přijetí dobrého i špatného pak vykvétá spolubytí s Bohem, který nás neopouští. Člověk zjistí, že opravdu nic nepotřebuje. Už má všechno. Je s ním Bůh.