v tej nebeskej kapli

11.07.2022

v tej nebeskej kapli
svatú liturgiu
s andělama na zemi
srdéčko zpívá