V radosti chválím Boha

03.08.2021

Když se zatáhne obloha a ještě neprší.
Když prosvítají jen jemné sluneční paprsky.
Když to vše ukazuje harmonii nestejnosti, která je obrácena k Bohu.
Tehdy to uprostřed srdce vře.
Vše se zmítá v podivném pnutí lásky.
Není to však rozrušenost, ani přehnaná touha a už vůbec ne vášeň.
Je to čirá radost a sláva.
V radosti chválím Boha za jeho dílo,
za překrásný svět a za všechny dary v mém životě.
Jak k neuvěření je vůbec vidění krásy.
A již to vůbec nevypadá, že přijde déšť.
Obloha se totiž trhá pod příkrovem slunce.
Nebeská rosa proniká zviditelněným rájem všude okolo.
Celý kosmos se pohybuje a radostná duše pěje chvalozpěv lásky.