Už všechno máš

08.08.2023

Sociologie by asi řekla, že náš život člověka 21. století je z největší části charakterizován rychlostí, nestálostí a honbou za vším možným. Viděli jste někdy lidi čekající na nástupišti na vlak, na tramvaj? Máme všichni problém být "v klidu". Všichni mají sklopené hlavy a čučí do modrých oparem zahalených obrazoveček, do mobilních telefonů. Zrak dávno nesměřuje k nebi, ale k zemi - člověk se stává otrokem technologie, která mu sice umožňuje vidět svět z výšky, hloubky, svět cizokrajný, dokonce vesmír, ale současně člověka (i fyzicky!) ohýbá podle toho, jak si to ona sama diktuje.
Tuším, že to byl filosof Platón, kdo říkal, že hlava člověka je tak na těle utvořená proto, že má směřovat k nebi, naznačuje vertikalitu lidského ducha. Neplazíme se, ale chodíme.
V tom, co je fyzické, je vždy odraz duchovní reality. Ohnuté hřbety a nasáklost pseudověděním, nezájem o dění okolo sebe v těsné blízkosti, ale možnost prohlížet si místa na druhém konci světa on-line. Neschopnost komunikace s druhým, ale chatování s člověkem, kterého jsem v životě neviděl.
Kam se pořád ženeme? Vždyť ani v té honbě za čímsi podivným nejsme opravdoví. Jezdíme rychlými auty, vlaky, chceme být úspěšní, ale stejně to prožíváme zprostředkovaně skrze obrazovku - to jsou talismany a magické amulety dneška - obrazovky, kterých se dotýkáme, usínáme s nimi, probouzíme se s nimi, nosíme je u sebe na svém těle a ony nás ovládají tím, že jsme k nim "magicky" přitahováni.
Lidé hledají "cosi", touží, mohou se přerazit, aby toho dosáhli, aby už, už, už... vyhráli, měli víc, měli lepší, více viděli, více zažili. Ale přitom - víte co?
Už všechno máš. Nepotřebuješ víc, než ti dává tento den, do kterého jsi se mohl probudit. Ne díky svému telefonu, ale díky Bohu. Jsi chodícím chrámem, ne kapsou na kus technologie, který tě ohýbá. Jsi lidská bytost nadána svobodnou vůli. Raduj se. Pozvedni hlavu vzhůru k nebi. Opěvuj slunce ve dne a v noci koukej na hvězdy. Vcítění tě přivede do neutuchajícího proudu života, který není nic umělého, ale je to zázrak. Všechno už máš - co víc chceš? Kdo toto nevidí, tomu ani nejlepší technologie nepomůže. Život se zprostředkovat nedá, dá se pouze žít.