tož každý túží

11.07.2022

tož každý túží
po slunku aj
po kráse
po pokoju
a aj bolesť
dyž odpluje
radosť po tem
duša klidná
pluje lehko
milovaná