Sv. Symeon Nový Teolog: Hymnus záře Boha

01.05.2021

Předtím než vzniklo nebe a před stvořením země,
byla tu Trojice, jediný Bůh, jen On a nic než On,
světlo bez počátku, nestvořené, nepopsatelné...
Nebyl ani vzduch, který je tu nyní, nebyla tma,
nebylo světlo, nebyla voda, éter, nebylo nic jiného.
Byl tu jen Bůh, světelný duch, samé světlo,
duch všemohoucí i nelátkový.

Pak stvořil anděly, vlády a mocnosti,
cheruby, serafy, panstva a trůny
a řády bezejmenné, které mu slouží,
stojící před ním v bázni a chvění.

Až poté stvořil nebesa, nebeskou klenbu,
látkovou, viditelnou...
a spolu s tím stvořil zemi, vodstva a propasti všechny...
Vzniklo tedy nebe, látkové, od světla bez látky,
jak bylo řečeno, co do své přirozenosti odlišné,
a zůstalo temné jak velký dům bez světla.

Pán vesmíru však zažehl Slunce a Měsíc,
vnímatelná světla pro vnímatelné tvory...
On sám je však od veškerého světla odloučen,
nad světlo světlejší, záře, již nevydrží žádné stvoření.

Neboť září-li Slunce, zacházejí hvězdy,
a stejně tak až se Pánu Slunce zachce a zazáří,
nevydrží Jeho východ nikdo živý.

sv. Symeon Nový Teolog, Hymnus 28, 24-74