Sv. Jan Klimak o modlitbě

14.06.2023

Nehledej při modlitbě žádná zvláštní slova, nebeskému Otci se často zalíbí spíše prosté a jednoduché dětské broukání. Nesnaž se rozvláčně žvanit, abys nerozrušil svého ducha hledáním slov. Jedno celníkovo slovo obměkčilo Boha a jedno slovo víry spasilo lotra po pravici. Mnohomluvnost při modlitbě často odvádí ducha a činí jej roztržitým, zatímco stručnost jej soustřeďuje.

sv. Jan Klimak