Strážnica naša milá

06.11.2022

Strážnica naša milá
Černá brána bílá
ide tichem lúky kraj
od platanky radosť hraj
a k dobru Bože požehnaj
bysme k Tvojej slávě vedli tento kraj