Smíření

27.10.2021

Milující Bože,
Ty jsi stvořil člověka ke svému obrazu,
ale my zohavujeme obraz a nenabýváme podoby.
Toužíme po moci, po moci nad druhým, ale i nad sebou.
Zabíjíme, zabíjíme druhé, sebe, ale i nenarozené.
Jsme lhostejní, lhostejní ke všemu okolo.
Nemocné a trpící odsouváme pryč, nechceme je vidět.
Ale nemocní jsme hlavně my samotní, naše duše je nemocná.
Bože, uvěřili jsme zvráceným ideologiím a nikoli Tobě.
Ničíme krásu stvoření a lačníme po slávě.

V tichosti srdce se skláníme před Tebou.
Prosíme Tě, daruj nám smíření pokoje.
Prosíme Tě, daruj nám přijetí.
Potřebujeme se přijat v sobě, smířit se samotní se sebou.
Smíření nepotřebuje velká gesta, ale pravdu.
Bože, Ty jsi Pravda.
Prosíme Tě, odpusť nám naše sobectví.
Prosíme o odpuštění a víme, že prosit je málo.


Bože, Ty jsi stvořil člověka ke svému obrazu,
aby byl jako dveře, které je potřeba otevřít a vstoupit do chrámu srdce.
Dáváme ti své vlastní smíření, abys ty, Pane, otevřel dveře našeho chrámu a my byli klikou.
Vchod lidský proměň, Dobrotivý, v podobu zbožštění Tvým Světlem.
Smíření člověka může být radostí jen tehdy, otevře-li se nebeskému vchodu.
Amen

sepsal poutník Gorazd, v noci na 27. října, L.P. 2021