Setkání - ale jaké?

02.03.2023

Člověk se touží setkat s Bohem. Mnohdy to ani neví. A mnohdy ani neví, že to neví. Zkrátka je to tak veliké Tajemství, že kdybychom věděli, co to vlastně znamená, čím to vlastně je, co to představuje, jak se to děje, jak to "je", tak bychom se, obrazně řečeno, posrali. Tajemství, to není nic tajného, co by bylo přístupné jen nějakým zasvěceným mocnářům, ale Tajemství znamená, že je to cosi, co rozumem nelze proniknout, co rozum sice nevylučuje, ale jaksi na to nestačí. Nepředstavovat si, ale spatřit to, co se prolíná a vychází, a přitom je to přebýváním v sobě. Tajemstvím je také to, že Bůh všechno předvídá, ale současně nepředurčuje, jak říká Jan z Damašku.
S Bohem, který je nepopsatelným Tajemstvím, se člověk touží setkat. A setkává se s ním. S Tajemstvím se lze setkat tajemně. Takové setkání je zahalené oblakem nevědění. A přitom je tolik prosté. Jak je to ale snadné, tak je to i těžké! Však jen uvažme, jak často jsme během dne skutečně tzv. "při sobě"? Jak často jsme přítomní v té chvíli, kterou zakoušíme? Máme bdělou pozornost? Myslím, že problémem je pro člověka už samotné setkání se sebou samotným. Jak se pak chceme setkat s Bohem, když problémem je pro nás už samotné setkání se sebou?
Být při sobě je prvním krokem na cestě za Tajemstvím. Setkat se sám se sebou je to první na této cestě. Člověk sám sobě je také tajemstvím - vždyť je obrazem Tajemství Nestvořeného.
Setkat se s Druhým je pak dalším krokem. To vyžaduje nutně vztah, péče o vztahy je základní činností lidského života. Ve vztahu a jeho jemném předivu poznávám Druhého nejen rozumem, ale i srdcem a tělem. Když jedno tajemství poznává druhé tajemství, ve vztahovosti samotné se otevírá brána k Tajemství, které je samotnou Láskou.
Ptáte se - jaký je další krok? Setkat se s Bohem od člověka vyžaduje položit si základní otázku: "Chci se skutečně setkat s Bohem? Nechci raději setkání s mojí představou o Bohu?" Často je tomu totiž tak, že utíkáme k našim představám o tom, jak by měl vypadat svět a Druhý. Nechceme vidět, jaké to ve skutečnosti je. Jak je to pak těžké, když jde o setkání s tím, který původcem všeho, vládcem kosmu? Inu, setkání s Bohem požaduje mnohé - každá naše výpověď o Něm je vždy představou, nikoli vystižením. Jak bychom vůbec chtěli vystihnout Nevystihnutelné? Tajemství - ano - otevřít se - mít "srdci na dlani", jak se říká - sestoupit do svého nitra, kamsi do hlubiny, ve které zakusíme, že za všemi hranicemi je cosi Neohraničeného, cosi Nepopsatelného. Že tam je samotné setkání. Není to něco neosobního, ale Pramen, na nějž je potřeba se zadívat a spatřit Nevýslovné Světlo, které tryská a neubývá.