Radost s vděčností

02.03.2023

Jak je život krásný, když se mu člověk otevře. To znamená žasnout a být vděčný. Úžas člověku otevírá netušený svět. Ne nějaký jiný, nějaký vzdálený, ale svět tento - úžas tento svět otevírá v jeho kráse, která vlévá do duše poznání, že vše je stvořeno jako dobré. Vděčnost pak člověka chrání před egoismem a před panovačností nad tímto dobrým a krásným světem. Vděčnost je lékem na tendence sebezbožštění. Místo toho vděčnost přivádí člověka blíže k Bohu, k opravdovému boholidskému posvěcení celého kosmu.
Proto by se měl člověk přirozeně radovat a být vděčný.