prof. Vokoun: Paradoxy křesťanství

22.07.2020

Zbývá nést dále rozpornost jednoty protikladů, jednoty Boha Starého a Nového zákona, paradoxní jednotu lásky a spravedlnosti, jednotu Božího stvoření a zkaženého světa, jednotu ospravedlněného a hříšníka, jednotu pouhé víry a víry bez skutků mrtvé. A současně paradoxně akcentovat zvěst o Bohu milosrdném a odpouštějícím. Domnívám se ostatně, že všechny skutečné pravdy, nejen o Bohu, ale i o světě a o člověku, mají tuto paradoxní povahu, za kterou se v tomto věku nedostaneme. To neznamená relativismus, ale uznání, že tu jsou poměrně často nakonec pro naše poznání dvě navzájem rozporné skutečnosti, a že tuto rozpornost nesmíme učinit jednoznačnou, chceme-li zůstat v pravdě.

Zdroj: Lze křesťanství zbavit paradoxů? Křesťanská revue č. 2/2020.