Přesvatá Bohorodičko

05.11.2021

Přesvatá Bohorodičko,
k Tobě utíkám v zármutku i v radosti...
Ty, která jsi porodila světlo pravé,
osviť duchovní oči srdce mého.
Ty, která jsi nosila pramen nesmrtelnosti,
oživ mne, umrtveného hříchem,
a jsouc milosrdného Boha láskyplnou Matkou,
smiluj se nade mnou
a dej mi lítost a zkroušenost srdce,
pokoru mysli a osvobození zajatého rozumu mého.