Prázdnota a plnost

02.03.2023

Prázdnota je vstupem. Vyprázdnit se od pojmů, neboť žádný pojem nemůže POJMOUT Boha. Prázdnota musí být otevřeností zářící temnotě. Neboť v prázdnotě zazáří pouze Tajemství, jehož světlo je nestvořené. Oslepí a tím uzříme ono "nic" v nahotě. Taková je zářící temnota v prázdnotě. "Nic", které není koncem. Nicuje nikoli "nic", ale vstup plnosti (a prázdnota je tímto vstupem, branou). Ve skutečnosti je prázdnota branou k plnosti Boží, k naplnění celého našeho bytí po okraj a nakonec ještě více, boholidská transfigurace. To je prodlévání v Boží přítomnosti, sjednocení s Láskou a patření na Trojjediného Boha.