Pozorné srdce

10.02.2023

Moudrost tradice Východu říká, že jestliže během modlitby zakusíme to, oč prosíme, měli bychom se přestat modlit. Nejenom, že je neslušné někomu skákat do řeči, ale jestliže mluvíme i potom, co nám chce něco říct v dialogu ten, koho jsme se na něco ptali, pak se chováme jako hovado a ignorant. Patrně nejde tedy o to, abychom odříkali všechny modlitby světa, ale jde o pozorné srdce. Pokud během modlitby najednou zakoušíme to, oč prosíme, pokud zakoušíme dotyk Nevystižitelného tajemství, pak bychom měli umlknout. To je totiž chvíle, kdy nám chce Bůh něco sdělit. A tehdy i ticho promlouvá Jeho hlasem.