Pomysli...

04.12.2022

Jestli se domníváš, že jsi dobrým člověkem, pomysli na všechny, kteří kvůli tobě plakali. Pomysli na všechny, které jsi zklamal. Pomysli na všechny, které jsi odmítl. Pomysli na ty, kterým dlužíš lásku. Když si na ně vzpomeneš, odevzdej je v důvěře Bohu, neboť to oni jsou svatí a dobří - ne ty. To jediné tě může ochránit před pýchou. Já to tak dělám.