Otec Martin Gruber odešel za svým Pánem

31.10.2021

PROSÍM O MODLITBU ZA ZESNULÉHO KNĚZE MARTINA 

Dnes si Bůh do věčnosti povolal svého kněze Martina Grubera. S Martinem jsme se znali asi 3 roky a snad mohu říci, že jsme byli a zůstáváme přátelé. Před rokem jsme spolu komunikovali hojně přes telefon, když byl Martin v nemocnici. V průběhu roku byly naše kontakty sporadické. Když jsem po svém kněžském svěcení nastoupil do farářské služby v Písku, přebíral jsem farnost, o kterou se duchovně staral právě Martin, tehdy ještě jako jáhen. Primiční mši jsem tak tehdy sloužil s ním. Ač jsme se s Martinem setkávali, nemám mnoho fotek, na kterých jsme spolu. Jednou si mě vyfotil na faře v Českých Budějovicích, jak piju kafe, a měl z toho ohromnou radost. Věřím, že ještě větší radosti je mu nyní dáno. Modlím se za něj a prosím vás, abyste učinili totéž. Modleme se společně za Božího služebníka, kněze Martina. Ať nalezne Pokoj u Všemohoucího Boha, který je Láska.

Martin na konci svého života splnil kanonické požadavky a jelikož zde byla vůle Plzeňské diecéze k tomu, aby se stal knězem, přijal dne 3. 9. 2021 kněžské svěcení z rukou biskupa Filipa Štojdla.

Nebudu zde psát žádné sentimentální řeči, Martin by si na to nepotrpěl. Ale myslím, že všem bude chybět jeho někdy podivný humor, vyprávění o mořských pannách, o keltském křesťanství a jeho specifická kázání, která pravidelně zveřejňoval i na facebookových stránkách mirovické farnosti a centra duchovní obnovy.

Ještě včera večer mi Martin psal. Odsloužím za něj panychidu, to je to nejmenší, co mohu udělat. Těším se, až vyjde jeho další kniha. Vím, jak se bál toho, že zemře dříve, než vydá tu svoji první (Požehnaná je bříza v Pumlumonu... Kapitoly z keltského křesťanství). Martin byl zajímavý spisovatel. Asi takový, který píše, protože musí, psal a překládal také básně. Ale keltské křesťanství bylo jeho specializací. Přál bych si, aby někdo zhodnotil jeho dílo, kterým přispěl i v této oblasti. Nejvíce si však cením jeho autentičnosti a duchovní služby.

Kněz Martin žil jako poustevník, ale měl rád i dobré jídlo a pivo. Sloužil Bohu a lidem. Z tohoto světa odešel smířen. Odpusť mi, Martine, některá nevyřčená slova a modli se, prosím, za nás všechny u nebeského oltáře...