Okamžik nebe

14.06.2023

K Bohu se jde, nebo spíše do Boha se vrůstá přítomností. Jiná cesta není. Ani minulost a ani budoucnost, jedno je pryč a druhé ještě není a není jisté, zda bude. Nyní je okamžik nebe, nyní je okamžik, kdy je věčnost, nyní to je. Žádná jiná možnost není. A tato možnost je také možností lásky. Kdo totiž nemiluje, do Boha nevrůstá, ale prorůstá jen sám sebe, točí se sám v sobě, až se z toho zblázní a učiní ze sebe svého boha. Vzdát se sám sebe však znamená stát se Božím bláznem a získat celé Království nebeské. Teď je ta možnost, právě teď.