Na lásku se odpovídá láskou

14.06.2023

Staňme se prostými (ne sprostými) lidmi. Staň se prostým člověkem. Takovým se chci stát. Nechci zápasit o majetky a ani slávu. Nechci nikomu nic dokazovat. Chci dokázat sestoupit do svého srdce. Chci dokázat zajet na hlubinu, ve které poznám, že výstup na horu je ukryt v bahně na dně. Tam je nejkrásnější perla, která člověka vynáší vzhůru a činí z něj obyvatele království nebeského. Vstoupit tam vyžaduje zříci se všech nároků a přijmout oblak nevědění. Tam se rozléhá prostá tichost.
Jen tak lze ve svém srdci vystavět oltář lásce. Co na něj však položit? Položím na něj své prázdné dlaně. Na lásku se odpovídá láskou. Jen ta činí nemožné a smiřuje nesmiřitelné. Možná, že v těch dlaních nic nemám, ale právě v ten moment v nich už mám všechno, co potřebuji.