Modlitba k Sofii

02.10.2020

Božská Sofie, nejkrásnější paní, kterou hledají učenci, filosofové. 

Ty se zjevuješ v zářném šatu světla a unikáš rozumu. 
Jsoucí ve tmě, hledím k Tobě, neboť se mi dáváš poznat. 
Božská Sofie, jsi balzámem zraněného světa,
svoji jemnou tvář skrýváš a přece jsem Tě zahlédl. 
Vešla jsi do mého osamocení a přivádíš mě do chrámu Srdce. 
Jsi proudem světla, kterému se klaním. 
Světlo rozumu je před tebou temná pustina,
Ty jsi vpravdě Božská Moudrost.

(Má modlitba k Sofii, která se zakládá na niterném prožitku, L. P. 2020)