Modlitba k Sofii

02.10.2020

Božská Sofie, nejkrásnější paní, kterou hledají učenci, filosofové. 

Ty se zjevuješ v zářném šatu světla a unikáš rozumu. 

Jsoucí ve tmě, hledím k Tobě, neboť se mi dáváš poznat. 

Božská Sofie, jsi balzámem zraněného světa, svoji jemnou tvář skrýváš a přece jsem Tě zahlédl. 

Vešla jsi do mého osamocení a přivádíš mě do chrámu Srdce. 

Jsi proudem světla, kterému se klaním. 

Světlo rozumu je před tebou temná pustina, Ty jsi vpravdě Božská Moudrost.

(Má modlitba k Sofii, která se zakládá na niterném prožitku, L. P. 2020)