Modlit se jako kočka

18.05.2023

Stát se člověkem modlitby neznamená, že se stanu bezchybným. Nenaroste mi svatozář, ani křídla, nestanu se andělem. Na křídlech modlitby naopak zakusím, že království nebeské je již zde - v pravém nyní, v každé vteřině a v každém záchvěvu větru, v každé kapce potu, v každém pohledu na svět, v lesku slunečního světla, ale i v temnotě noci.
V Bílých Karpatech se najednou z prostoru hustého lesa ke mně seběhly dvě kočky. Bydlí v lese, jejich domovem je širý svět. Kočka přiběhla, koukala na mě a pak opatrně přišla až ke mně. Vlastně ani nevím, co za kočku to je. Vypadá jako rys. Měla na sobě listí, nesla si s sebou svoji cestu a přesto na ní nebyla závislá. Stejně tak i druhá. Tak svobodný pohyb byl modlitbou. Chce-li se někdo stát člověkem modlitby, měl by se modlit jako kočka, která přibíhá z lesa, aby v lese zmizela, aby zmizela v nyní - aby zmizela a tím odhalila důležitost okamžiku ve svobodě.
Modlit se jako kočka znamená, že musím přijat ticho jako přítele. Že musím pít ze studánky pokoje ne proto, že mi to někdo řekl, ale protože ve své tělesnosti zakouším, že tudy teče posvátná svoboda. Že pravá svoboda je v přijetí spoluodpovědnosti a že ve skutečnosti pravá svoboda znamená závazek nenápadného bytí, bytí soucitného se stvořením. Kočka, která je doma v lese, se neodděluje od země, na kterou neslyšně našlapuje.
Modlit se jako kočka znamená rezignovat na úsilí o dokonalost. Procházet houštím a přijat sluníčko - obojí patří k životu. Život jsou trny drásající do krve, ale i hřející světlo. Stejně tak i plná miska dobrot, ale i hladová pouť k tajuplnému cíli.
Modlit se jako kočka znamená cítit všemi smysly Boha. Přenádherná vůně a zamilovanost do toho, z čeho je utkán kosmos, k nám přichází v prostosti přirozenosti. Voní les, déšť, tělo, nakonec i nebe voní tak nepopsatelně, ale stejně tak i nesamozřejmě, že dnes to již nedokážeme přijímat. Spirituální "čuch" je důležitý.
Modlit se jako kočka znamená ohmatat svět a nebát se tělesnosti. Dotýkat se druhých, vzít člověka za ruku, pohladit, poděkovat. Stejně tak i pozvednout tlapky vzhůru, jakož se válet po zemi a zase vstát.
Modlit se jako kočka znamená opěvovat krásu jemným hlasem, vyzpívat chvalozpěvem lásky píseň o dobrotě, ale i smutku - všemu dát směr k Nestvořenému.
Modlit se jako kočka znamená přijímat a dávat něhu, vrnět jednoduchým pobrukováním, milosrdně jednat, podat pomocnou tlapku, i kdyby byla sebemenší.
Modlit se jako kočka znamená nastražit ouška a mlčet. Když ticho pokryje celý les, dolehne k nám hudba nebeských sfér. Uslyšet ji je otázkou pokory.
Modlit se jako kočka prostě a jednoduše znamená nedívat se na všechno z namyšlené pozice, ale klesnout, sestoupit z falešných postů dolů k zemi a přijat služebnost všem a všemu pro lásku, pro radost a pokoj.