modlíme sa

11.07.2022

modlíme sa
život věčný
oheň jasný
u kříža sa modlíme

daj Hospodine
požehnání všeckému
světu našemu
aj hen temu

pokoj luďom
království
tvoje a tvoja
láska

křížu sila
mocná tichosť
klaňáme sa
milosti tvojej