Mít soucit sám se sebou

14.06.2023

Mít soucit s veškerým stvořením vyžaduje od člověka také mít soucit sám se sebou. Proč člověk reaguje podrážděně? Protože sám sebe nepřijímá. Člověk, který křičí a nadává, nebo je nepříjemný, ubližuje totiž v první řadě ne vám, ale sám sobě. On vlastně křičí na sebe a obviňuje sám sebe.
Všechny výčitky jsou vyčitkami tomu, co jsem sám na sobě nepřijal.
Víte, není podle mě řešení všechno vylepšovat a hledat nejvíce efektivní řešení. Jde naopak o přijetí v celistvosti všeho, i nedokonalostí a jizev. Vystavením se vlastní pravdivosti se člověk učí soucitu. A vychází sám od sebe.
Přijmout sám sebe jako výzvu k něžnému sebepřesažení. V takovém přijímání sebe sama se nutně musím překročit.
Pokojnou noc...