Mít majetek ještě neznamená mít bohatství

14.06.2023

Na pouti života přijde vichřice a možná i tornádo. Nesčetněkrát padneme a budeme plakat. Tak ztratíme všechno, na čem nakonec nezáleží. Pouze to, co má své kořeny v hlubinách, může mít smysl, který odolá všem možným otřesům. V hlubinách se nacházejí nejen poklady a perly, ale také netušené objevy.
Stále více lidí dnes dochází k poznání, že práce, kterou dělají, jim sice poskytuje materiální zabezpečení a sociální status, ale nenaplňuje jejich srdce. Zástupy nejrůznějších vrcholových managerů se vydávají na poutě do exotických zemí, dychtí po spiritualitě a nevšedních zážitcích. Ale i "běžný člověk" hledá ve svém životě přesah. I piják s půllitrem piva v hospodě touží po něčem, co by jeho životu dalo smysl a v čem by nalezl něco jiného, než jenom opilost a neurčitý odraz v zrcadle.
Mít majetek ještě neznamená mít bohatství. To skutečné totiž není vidět a tkví spíše v tom, co člověk dává, než v tom, co má.
Zvláštní zážitky neznamenají nějaké zvláštní "posvěcení". Zvláštní je dnes naopak mít dobré srdce. Ta největší mystika není ani na dně sklenic v hospodě, ani v exotických zemích, ani ve změněných stavech vědomí, ani v technologiích, ale v přirozenosti obyčejného nepromarněného života. Každý okamžik se může stát věčným, když se v něm otevřeme lásce.