miloval jsi?

08.11.2022

miloval jsi?
zeptala sa
úsměvem
pozlaceným
vteřinou
štěstí
enom
hleděla
a mlčela
byla ráda
byla šťastná
je?
je to dávno