Maria

19.04.2023

Babička Božena žije velmi intenzivně mariánský aspekt křesťanství. Nemyslím si, že to musí nutně znamenat nějakou vyprázdněnou "lidovou" víru tradičního římského katolicismu. Stejně tak protestantské odmítnutí modliteb k Marii nemusí znamenat její vymazání, či snad zneuctění. Vždyť kolik existuje i starobylých církví, které do jisté míry rezignují na řešení lidské a božské přirozenosti Krista. A přesto jsou to starobylé křesťanské církve...
Přiznám se, že sám žádný protestant nejsem. Nejbližší je mi pohled z Východu a k Východu. Maria je jistě člověkem, o tom není sporu. Je však tajemná, neboť Tajemství nosila, porodila a vychovávala. Do něžných rukou ženy se vydalo Tajemství, které je původcem a zdrojem všeho. Král kosmu, nadjsoucí a nepopsatelný Bůh se stal popsatelným v ženě a vstoupil do jsoucnosti, aby ji posvětil právě něhou.
Theotokos, Bohorodička, Maria, je cestou ke Kristu. Ona je mystickou poutnicí vedoucí nás k lásce. Na východních ikonách je vždy Maria vyobrazena s Ježíškem.
Na našem Západě jsou to často kýče. Ale cosi zvláštního v nich je. Přesvatá je místem, kterému se klanějí andělé. Ona je svojí prostotou vládkyní nebes, neboť o nic neusiluje.
Fiat voluntas tua, jen buď vůle Tvá. Staniž se mi podle Tvé vůle. Vůle Boží bývá často odlišná od naší egosticky zaměřené vůle. Naše vůle nás často vede k tomu, že se chováme jako volové.
Maria říká "ne já, ale ty" a tím nám umožňuje vstoupit do vztahu a být uváděn do cesty lásky. Maria píše dějiny lásky. Učí nás něze. Neboť Bůh sám se vydal této něžnosti.
Co víc by kdo mohl chtít, aby pochopil, že Bůh není žádný trýznitel, ale milosrdný milovník? Vždyť podstata všeho je láska. K té se jde něhou a v ní je milosrdenství s rozpřaženými pažemi. Jsou mocné a děsivé, místo smrti však přináší nový život, neboť dávají pít z pramene nesmrtelnosti.
Paradoxně do smrtelnosti vstoupily, aby byly samotné obejmuty. Maria je pokojná a tichá. Moc toho v Bibli neříká. Je to člověk, není anděl a přesto jí jde anděl pozdravit a celé zástupy se jí klaní. Zůstává pod křížem tehdy, když může, ale i když se to asi nehodí. Zůstává při Tajemství, neboť jej přinesla na tento svět. A její jediné přání je, abychom udělali všechno, co nám Ježíš přikáže.
Co to je za příkaz? Jaké je to přikázání? Je vlastně jediné. Miluj! Přikázání lásky.