Maria

23.09.2022

Maria
Maria

vládkyňú si
Královnú si

anděl ťa pozdravil
jak já bych sa modlil

jak ale možu
a co zmožu

u Syna tvojého
nic néni nemožného

u něho sa přimlúvaj
radosť Boží daj

abysme v lásce žili
a dobře sa pomodlili