Kdo zapálí svíce?

25.01.2021

Rozžínat svíce jen tak.
Rozžínat svíce svatým pohledem.  

To dokáže jen Bůh. 

Rozžínat svíce v našem srdci, rozžínat ty svíce ve vidění zralosti. 
Rozžínat ty svíce ve tmě, v naprosté tmě.


Bolest, Bože, skličuje mnohé. A Ty jen pohledem, který my ani nemůžeme spatřit, rozžínáš dávno zaprášené svíce v našich srdcích. My toho ani nejsme hodni, nemůžeme být. 

A co se stane, když svíce dohoří? Taková svíce nemůže dohořet, protože když se tak stane, plameny ji promění v obrovský gejzír ohně. Je to pak svíce nikoli z jemného vosku, jako byla, aby se dále proměnila, ale je to svíce ohnivá. Bohem trans-formovaná, přetvořená v Oheň

Již není důležité, kde je knot, ale důležitý je plamen.