jednú uvidíš Boha

20.07.2022

jednú uvidíš Boha
tajemnú a krásnú
Múdrosť velikú Jeho

zázraky nebudú
půjdeme dom
jak cesty idú

ticho ťa pohladí
tož včíl víš
tak chutná
prázdná číš