ide zkraja

11.07.2022

ide zkraja
světem aj
nocú kdesi
povedaj

esi sladké
čase sú
baže skovajú
sa do lesú