holubica

12.10.2022

holubica
doletěla
na tichu
s hudbú
nebe

holubica
donésla
na tichu
kúsek
Tebe